קלמן יגאל


פרטי -> מורי נהיגה
דרך הציונות 54 אריאל 4076412
טלפון: 972-52-3298237, פקס:


"עוז"
אופנועים-פרטי-משאיות-אוטומט
האומן 9 ירושלים 9342105
02-6794446

דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 71410700