אריה זוהר


פרטי -> מורי נהיגה
מבצע קדש 7 אריאל 4076810
טלפון: 052-3384387, פקס: 03-9365562


כרמל תחבורה 2005 בע"מ
קדושי יאסי 2 חיפה 3508201
1800233323

דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 38649720