אריה זוהר


פרטי -> מורי נהיגה
מבצע קדש 7 אריאל 4076810
טלפון: 052-3384387, פקס: 03-9365562דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 38649720