אריה זוהר


פרטי -> מורי נהיגה
מבצע קדש 7 אריאל 4076810
טלפון: 052-3384387, פקס: 03-9365562


"עוז"
אופנועים-פרטי-משאיות-אוטומט
האומן 9 ירושלים 9342105
02-6794446

דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 38649720