א.ס. קאר-ליס בע"מ


פרטי -> מכירה וקניית רכב
שד' שז"ר 21 בית נועם, באר שבע 8489411
טלפון: 08-6278060, פקס: 08-6278065דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 80006856