ניו טסט


פרטי -> מכוני רישוי
אגס 6 עמק שרה באר שבע 8489048
טלפון: 08-6255900, פקס: 08-6236711


מ.מ.מ. ירושלים בדיקות רכב ורישוי בע"מ
מכון רישוי ובדיקות לכל סוגי הרכבים
התעשיה 14 ירושלים 9342126
02-6782898

דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 80050234