מאיר דוידוב בע"מ


פרטי -> פחחות
האומן 24 ירושלים 9342115
טלפון: 02-6794041, פקס: 02-6799919דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 77265400