המרכבה שרותי רכב בע"מ


פרטי -> פחחות
מעשה חושב 11 תלפיות ירושלים 9342167
טלפון: 02-6736446, פקס: 02-6714321דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 73366700