מוסך מיטב


פרטי -> פחחות
בית הדפוס 29 ירושלים 9548334
טלפון: 02-6513833, פקס: 02-6535924דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 16278190