אבניר חברה לרכב בע"מ


פרטי -> מוסכים
המנור 5 גבעת הרצל תל אביב 6655824
טלפון: 03-6812070, פקס: 03-6811784דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 65408430