אבו צאלח - מוסך


פרטי -> מוסכים
בית צפפה 17 ירושלים 95820
טלפון: 02-6767575, פקס: 02-6769988דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 36936940