מוסך שירה חברה לתיקון משאיות בע"מ


פרטי -> מוסכים
מפעלים אזוריים עמק הירדן צמח 1510501
טלפון: 04-6754014, פקס: 04-6755505דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 28397690