אגרוגת בע"מ


פרטי -> מוסכים
שד' ישראל פולק 47 א.ת.מול פולגת קריית גת 8202532
טלפון: 08-6811601, פקס: 08-6811078דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 2558850