הגורן- מורשה סקודה


פרטי -> מוסכים
האורג 5 א.ת. קרית אליעזר נתניה 4237757
טלפון: 09-8624655, פקס: 09-8822288דיווח טעות במודעה מודעה מס ' 19295610