מאמרים נוספים
מיין לפי: א"ב נושא

פרטי
עוד

דו-גלגלי
עוד

ירוק
עוד

מסחרי וחקלאי
עוד

אדרנלין
עוד

קמש לעסקים
עוד

חיפוש כתבה

אישור התקנת מערכות כריזה ברכב

ישנן מערכות רכב שונות המזוהות בעיקר עם גורמי ביטחון והצלה שונים כגון: משטרה, צבא, אמבולנסים, מכבי אש, רכבי ביטחון, ועוד. מערכות אלו כוללות סירנות, אורות מהבהבים (צ'קלקות), ומערכות כריזה. מערכות אלו אינן מאושרות לשימוש הציבור וישנן תקנות המעגנות זאת בחוק.

| 22/9/16
מתוך קטגוריית פרטי

מהי מערכת כריזה?

מהי מערכת כריזה?
מערכת כריזה לרכב היא מערכת המאפשרת העברה של קול מפנים הרכב והגברתו באמצעות רמקולים אל מחוץ לרכב. מערכת כריזה לרוב מורכבת מרמקולים חיצוניים ומחיבור למיקרופון או למכשיר קשר שנמצא בתוך הרכב. מערכות כריזה לרכב נמצאות בשימוש גורמי ביטחון והצלה שונים להעברת מסרים דחופים לסביבה הקרובה של רכבים אלו. מסרים אלו יכולים להיות בקשות לפינוי הדרך, אזהרה מפני חפץ חשוד או גורם מסוכן, קריאה לעזרה, קריאה ואזהרה מפני סכנות, ועוד. מערכת הכריזה למעשה משמשת כאמצעי תקשורת נרחב עבור יושבי רכב הביטחון או ההצלה לשימוש מוגדר וקבוע מאוד. למי מותר להתקין מערכת כריזה ברכב?

משטרה

ניידות משטרה מכילות מערכות כריזה לרכב על מנת לפזר הפגנות, לנהל מרדפים, לפנות דרכים, ועוד. השימוש במערכת כריזה ברכב משטרתי הינו שימוש מותר ורוב ניידות המשטרה מכילות מערכת כריזה בנוסף לסירנה ולאורות המהבהבים.

רכבים צבאיים

רכבים צבאיים המשתתפים בפעילות ביטחון שוטף הנושאים אורות מהבהבים וסירנות לרוב יכילו גם מערכת כריזה. השימוש במערכות כריזה מותר לרכבים צבאיים מסוימים בלבד, ולא ברכבים צבאיים אשר נועדו לשימושם הפרטי של קצינים.

אמבולנסים ורכבי הצלה

אמבולנסים של מד"א ורכבי הצלה של ארגון "הצלה" או של זק"א לרוב יכילו סירנות, אורות מהבהבים, ומערכות כריזה. גם כאן השימוש במערכות הכריזה מותר במגבלות מסוימות לצרכי התקשרות עם הסביבה החיצונים במקרי חירום בלבד.

רכבי ביטחון

רכבי סיור וביטחון של חברות אבטחה פרטיות רשאים לשאת סירנה, אורות מהבהבים, ומערכות כריזה רק לאחר קבלת אישור מוסדר. לא כל רכב ביטחון משמש למטרות אשר מצדיקות את התקנת המכשירים הללו, ולא כל רכב ביטחון אשר קיבל אישור להתקין מערכות כריזה יקבל אישור להתקנת סירנה, ולהיפך.

מערכות כריזה לרכב – לא לכל אחד

למרות שנראה כי ניתן להתקין מערכות כריזה לרכב ללא אישור וישנו שוק אפור מאוד גדול למערכות כריזה שכאלו, חשוב לזכור שהתקנה של מערכות אלו מותרת אך ורק לרכבי ביטחון שקיבלו אישור לכך. התקנת מערכת כריזה לרכב ללא אישור יכולה להוביל לקבלת קנסות גבוהים. שימוש במערכת כריזה לא חוקית שאינה מאושרת מפריעה לסדר הציבורי ויכולה לגרום לתאונות ולמפגעים בכביש עקב הסחת דעת של נהגים אחרים.
| 22/9/16