מאמרים נוספים
מיין לפי: א"ב נושא

פרטי
עוד

דו-גלגלי
עוד

ירוק
עוד

מסחרי וחקלאי
עוד

אדרנלין
עוד

קמש לעסקים
עוד

חיפוש כתבה

קבלת רישיון לכלי רכב מסחרי עבור הובלת חומרים מסוכנ

בכדי להעביר חומרים מסוכנים יש לעשות שימוש ברכבים ייעודיים על מנת לשמור על בטיחות בדרכים ובטיחות סביבתית, כמו כן ישנם תנאים בהם צריך לעמוד כדי לקבל רשיון.

| 11/8/16
מתוך קטגוריית מסחרי וחקלאי

הובלת חומרים מסוכנים

הובלת חומרים מסוכנים
הובלת חומרים מסוכנים כוללת שימוש בכלל אמצעי הבטיחות הנדרשים לשם מניעת פגיעה בסביבה ובאנשים בעת ההובלה והטיפול בחומרים אלו. לשם כך נעשה שימוש ברכבים מסחריים ייעודים למטרה זו, כאשר יש להוציא רישיון ספציפי לשם נהיגה על רכבים אלו. בכדי לקבל רישיון להובלת חומרים מסוכנים, יש לעמוד במספר תנאים.

רישיון נהיגה דרגה B

בכדי לקבל רישיון לכלי רכב מסחרי עבור הובלת חומרים מסוכנים, על הנהג להיות קודם בעל רישיון דרגה B. רישיון זה, אשר הינו הרישיון הבסיסי ביותר, הינו תנאי התחלתי נדרש לשם הוצאת רישיון נהיגה על רכב מסחרי. במידה ואין ברשות הנהג רישיון נהיגה בדרגה B, יהיה עליו לקחת שיעורי נהיגה רבים יותר בכדי להוציא רישיון נהיגה מתקדם יותר.

רישיון נהיגה דרגה C

רישיון נהיגה מסוג זה הינו הרישיון הנדרש לשם נהיגה על רכב משא עד 12 טון, כאשר רוב הרכבים המסחריים עבור הובלת חומרים מסוכנים דורשים רישיון מסוג זה לשם נהיגה עליהם. רישיון זה מחולק לשני סוגים- C1 וC. ניתן להוציא רישיון מסוג C1 גם ללא רישיון דרגה B, כאשר על הנהג לקחת שיעורי נהיגה רבים יותר, אולם רישיון מסוג C דורש ותק של לפחות שנה בנהיגה על רכב הדורש רישיון מסוג C1, כך שלא כל אחד יכול להוציא רישיון זה.

קורס ייעודי

רישיון לכלי רכב מסחרי עבור הובלת חומרים מסוכנים ניתן בהתאם לחומר אותו צריך הנהג להעביר, כאשר כל חומר דורש מעבר קורס בסיסי בנושא. לאחר קבלת הרישיון בדרגה המתאימה לנהיגה על כלי הרכב עצמו, על הנהג לגשת לאחד מהמוסדות המוסמכים להעביר קורסים בתחום הכשרה לצורך הסמכת אחראי שינוע חומרים מסוכנים, ולעבור בהם קורסים בנושא החומרים אותם מוביל, כאשר עבור כל קבוצת חומרים יש לעבור קורס שונה.

קורס ריענון

הקורסים הייעודיים אינם מספיקים בכדי לשמור על רישיון נהיגה על כלי רכב מסחרי להובלת חומרים מסוכנים, וכל שנתיים על הנהג לעבור קורס ריענון בנושא. קורסים אלו נועדו בכדי לשמור על כשירות הנהג בהובלת חומרים מסוכנים וכן בכדי לעדכן את הנהגים בשינויי חוקים בטיחותיים בתחום.

ותק והעדר הרשעות

תקנות שירותי הובלה הינן התקנות אשר מסדירות את הובלת חומרים מסוכנים ברחבי הארץ. תקנות אלו קובעות ותק מינימאלי בו מחויב כל נהג בכדי להיות רשאי להוביל חומרים מסוכנים מסוגים שונים, וכן קובעות כי על כל הנהגים להיות ללא הרשעות פליליות או עברות תעבורה בכדי לעסוק בהובלת חומרים מסוכנים.

כלל הדרישות להוצאת רישיון להובלת חומרים מסוכנים נועדו לשמור על בטיחות

דרישות רבות אלו נקבעו על ידי הרשויות השונות במדינה בכדי לשמור הן על בטיחות בדרכים והן על בטיחות סביבתית, ולמנוע פגיעה בסביבה או בחיי אדם בעת הובלת חומרים מסוכנים.
| 11/8/16