מאמרים נוספים
מיין לפי: א"ב נושא

פרטי
עוד

דו-גלגלי
עוד

ירוק
עוד

מסחרי וחקלאי
עוד

אדרנלין
עוד

קמש לעסקים
עוד

חיפוש כתבה

ייפוי כוח למכירת ורכישת רכב

משרד התחבורה מאפשר הוצאת ייפוי כוח למכירת ורכישת רכב. במאמר הבא נסביר כיצד ממלאים את ייפוי הכוח ומהי הדרך הנכונה להשתמש בו

| 12/5/14
מתוך קטגוריית פרטי

ייפוי כוח הוא מכשיר המאפשר ביצוע עסקאות ופעולות כלכליות, משפטיות, מסחריות וכן הלאה. ייפוי כוח רגיל ניתן על ידי אדם למשנהו והוא יכול להיות מוגבל לפעולה מסוימת, לעומת ייפוי כוח בלתי חוזר המקנה זכויות באופן שלא ניתן לחזור ממנו. ייפוי כוח רגיל משמש בין היתר גם בעת מכירה ורכישה של רכבים והוא מאושר על ידי משרד התחבורה.

טופס ייפוי כוח לאדם פרטי לצורך מכירת ורכישת רכב כולל את הפרטים הבאים:

א. מספר הרכב

ב. מטרת הייפוי

מכירת הרכב מטעם בעל הרכב, קניית הרכב מטעם הקונה או פעולה אחרת מטעם בעל הרכב.

ג. פרטים אישיים

בעל הרכב הרשום או הקונה נדרש לציין על גבי הייפוי את חתימתו, שמו ושם משפחתו ומספר תעודת הזהות. לאחר מכן מצוינים על גבי הטופס גם פרטי מיופה הכוח שהוא למעשה נציגו של המבקש, עם מספר תעודת זהות, שם משפחה ושם פרטי.

ד. תאריך

טופס ייפוי כוח כולל את התאריך אשר עד אליו האישור בתוקף.

מה צריך להביא לצורך העברת בעלות?

מה צריך להביא לצורך העברת בעלות?
כל ביצוע של שינוי במירשם כלי הרכב דורש את אישור משרד התחבורה. במידה והמבקש אינו מבצע את הפעולה בעצמו יש צורך בטופס ייפוי כוח, אך יחד עם זאת אמור השליח להציג גם טפסים נוספים. ראשית, עליו להגיע עם תעודות זהות שלו ושל המבקשים. שנית, הוא אמור להחזיק ברישיון הרכב הרלוונטי כאשר הוא משמש בתור שליח של בעל הרכב. השליח אחראי לכל פעולה המתבצעת בהסתמך על הטופס ולכן יש לו אחריות רבה.

יש לציין כי העברת בעלות היא החלק החשוב ביותר בתהליך המכירה והרכישה של רכב משומש. משרד התחבורה ממליץ לשים לב ולבדוק בקפדנות כל פרט ברישיון, במטרה לוודא שהרכב הנרכש אינו בבעלות המוכר. את העברת הבעלות ניתן לבצע בכל סניפי הדואר המחוברים למחשבים של משרד הרישוי. בעת העברת הבעלות יש להציג כאמור את תעודת הזהות של הקונה והמוכר, לרבות טופס ייפוי הכוח ושאר הפרטים המזהים.

ייפוי כוח לתאגיד או חברה

חתימה על טופס ייפוי כוח של אדם פרטי המצורף להודעה על חידוש רישיון הרכב אינה מתאימה למקרים בהם מעוניינים לבצע העברת בעלות לתאגיד או חברה. במקרים אלו יש להציג טופס ייפוי כוח מיוחד, המאושר על ידי עורך דין נוטריון בתל אביב למשל. בטופס כזה מצוינים פרטי התאגיד, המורשים לחתום בשם התאגיד, שם משפחה ופרטי של עורך הדין, כתובת משרד עורך הדין וחתימה וחותמת של עורך הדין.

חובת הרישום מוטלת על המוכר ואת שינוי הבעלות יש לרשום תוך 15 יום ממכירת הרכב. כדאי להקפיד על תהליך תקין של העברת בעלות וליהנות מכל הזכויות הקבועות בחוק.
| 12/5/14