מאמרים נוספים
מיין לפי: א"ב נושא

פרטי
עוד

דו-גלגלי
עוד

ירוק
עוד

מסחרי וחקלאי
עוד

אדרנלין
עוד

קמש לעסקים
עוד

חיפוש כתבה

ליסינג תפעולי

ליסינג תפעולי מאפשר לעסקים לבצע שימוש בציוד או רכב החיוני לתפקודם וזאת מבלי לגייס הון בשביל לקנות אותו. נמשע טוב? בואו לשמוע עוד פרטים!

| 2/3/10
מתוך קטגוריית פרטי

ליסינג תפעולי - רקע

ליסינג תפעולי מאפשר לעסקים לבצע שימוש בציוד או רכב החיוני לתפקודם וזאת מבלי לגייס הון בשביל לקנות אותו. נתייחס להלן גם לליסינג מימוני.

ליסינג מהו?

פירוש המילה ליסינג בשפה העברית הוא חכירה. כלומר, תשלום עבור דמי שימוש. חברת הליסינג רוכשת באמצעות הון, ציוד או רכב הנדרש על ידי החברה הממומנת ומקבלת החזרים בתשלומים חודשיים בעבור אותו ציוד או רכב. תשלום זה של העסק נובע מההכנסה השוטפת שמייצרים הרכבים.

ההסכם הוא למספר שנים מראש (לרוב מדובר על שלוש שנים) ולאחר שתקופת ההסכם מסתיימת יכולה החברה להחליט באם לרכוש את אותו ציוד שבו היא השתמשה או להחזיר אותו לחברת ליסינג ולסיים את ההתקשרות ביניהם.

מהו ליסינג תפעולי?

ליסינג תפעולי הוא תהליך בו חברת הליסינג לא רק מספקת ללקוח רכב או ציוד אלא גם מתחזקת אותם, דבר הכולל גם תשלום בעבור ביטוחים, אגרות, טיפולים, כיסוי במקרים של תאונות ועוד.
ישנן חברות המעדיפות ליסינג תפעולי, שכן דבר זה מוריד מהם את האחריות בכל הקשור לרכב.

לדוגמא, באם ניתן רכב לאחד מהעובדים שלהן והרכב נזקק לטיפול במוסך, כל מה שאותו עובד צריך לעשות הוא להתקשר לחברת הליסינג ולתאם את הזמן הנוח לו ביותר ללקיחת הרכב לטיפול, ובאופן שכזה אחד מעובדי חברת הליסינג יגיע עד אליו (לעבודה או לבית) ויקח את הרכב לטיפול. בכך לא מסתיים שירות הליסינג התפעולי, שכן כאשר מגיע נציג חברת הליסינג על מנת לקחת את הרכב לטיפול על פי נוהל הנקרא: key to key, הוא גם מוסר ללקח את המפתחות לרכב החלופי שישמש אותו זמנית עד שרכבו יעבור את הטיפול ויוחזר אליו.
נוהל זה של ליסינג תפעולי קיים גם במקרים חס וחלילה של תאונות דרכים, טסטים ועוד.
התשלום החודשי עבור ליסינג תפעולי הוא גבוה יותר מאשר התשלום בעבור ליסינג מימוני וזאת משום שהוא מכסה גם את הוצאות האחזקה ולא רק את הריבית והפחת (ההפרש שבין שווי הרכב בתחילת תקופת מסלול ליסינג תפעולי לבין שוויו בתום תקופת הליסינג). יצויין כי בכל תקופת עסקת הליסינג הרכב או הציוד הינו בבעלות של חברת הליסינג.

מהו ליסינג מימוני?

ליסינג מימוני הוא תהליך בו הלקוח מקבל רכב או ציוד ומתחזק אותם בעצמו. התשלום החודשי אותו הוא משלם לחברת הליסינג בא על מנת לכסות את הריבית של ההון שחברת הליסינג השקיע כשרכשה את הרכבים ואת הפחת של אותם רכבים.

יש לקחת בחשבון כי בשיטת ליסינג מימוני, הלקוח הוא זה שמממן את כל הוצאות הטיפול ברכב או הציוד, את ההוצאות השוטפות של הרכב ובמקרה שבו הרכב נגנב או היה מעורב חס וחלילה בתאונה, כספי הפיצוי המגיעים מחברת הביטוח שבו מבוטח הרכב, יגיעו ישירות לחברת הליסינג, שכן היא הבעלים של אותו ציוד.

למרות זאת, נציין כי במסלול הליסינג מימוני, בשונה מן הליסינג התפעולי, בסוף תקופת ההתקשרות הבעלות על הרכב יכולה לעבור ללקוח. הרשויות רואות בלקוח הנמצא במסלול ליסינג מימוני כבעל הרכב מבחינה חשבונאית. דבר זה כולל הטבות מס במידה שמדובר על עסק או חברה, וזאת כי רשויות המס רואות בלקוח כבעלים של הרכב.

במסלול הליסינג המימוני נדרש הלקוח שחכר את הרכב או הציוד לשלם סכום ראשוני בשיעור של כ-20% (משתנה) מערך הרכב וזאת לעומת מסלול ליסינג תפעולי שבו אין הוא נדרש לשלם סכום זה.

הן במסלול ליסינג תפעולי והן במסלול ליסינג מימוני התשלום החודשי שהלקוח משלם מכיל פרמיה, שהיא למעשה רווח של חברת הליסינג. ליסינג אינו מוגבל רק לרכבים והוא יכול להיות מופעל גם בתחומי כגון: ציוד הנדסי מכני, ציוד חקלאי וכדומה.
| 2/3/10